Materialeplatform

Her finder du inspirations- og undervisningsmaterialer, der arbejder med at styrke den demokratiske samtale samt børn, unge og voksnes deltagelse i demokratiet. Hent materialerne kvit og frit og brug dem i undervisningen, på en pædagogisk dag, i et skolebestyrelsesmøde eller i en fjerde sammenhæng.

Materialerne er udviklet i perioden 2016-2023 af Frirummet og i samarbejde med lærere og elever på fri-, efter- og højskoler, lærerstuderende samt eksterne samarbejdspartnere.

Mod Fællesskab

I bogen giver friskolerne, efterskolerne og højskolerne for første gang et samlet billede af, hvordan arbejdet med demokratisk deltagelse og dannelse kan tage sig ud hos de frie skoler. Bogen indeholder teori, fortællinger samt praktiske øvelser, der kan bruges i det pædagogiske arbejde med at styrke børn og unges mod til at deltage i skolens, lokalsamfundets eller offentlighedens fællesskaber og samtaler. Køb bogen hos Forlaget Højskolerne. 

Fem pædagogiske principper

Frirummets arbejde med børn og unge bygger på fem pædagogiske principper, som reflekterer Frirummets værdier. De fem principper er formuleret i tæt samarbejde med ledere, lærere og elever på de frie skoler. Principperne kan bidrage til at inspirere og styrke arbejdet med børn og unge, demokrati og deltagelse.

Undervisningsøvelser

13 øvelser med fokus på demokrati, debat, deltagelse og dannelse. Brug øvelserne i en undervisningssituation, et skolebestyrelsesmøde, forældreråd eller elevudvalg – og i aktiviteter uden for undervisning og skole.

Samtalekort: Politik og poesi

Sæt gang i anderledes samtaler ved hjælp af Frirummets samtalekort. Samtalekortene "Politik og poesi" er udviklet til at skabe anderledes politiske samtaler med udgangspunkt i poesien. Kortene indeholder forskellige citater og spørgsmål, man kan tale ud fra i mindre grupper. De kan bruges til arrangementer og er også velegnede til undervisning eller i en faggruppe.

Samtalekort: Demokrati og pædagogik

Hvad består skolens demokratiske dannelsesopgave i? Og hvor går grænserne for den? Samtalekortene "Demokrati og pædagogik" åbner for anderledes samtaler om børn og unges deltagelse i samfundet og skolens opgave heri.

Podcast "Fri Forundring"

I podcastserien Fri Forundring samtaler Frirummet med folkevalgte om temaer som tvivl, håb, frihed, fællesskab og uenighed. Samtalerne åbner for både eksistentielle spørgsmål og perspektiver, men også mere konkrete politiske overvejelser, analyser og erfaringer. Find podcasten her.

Blev du klogere

Blev du klogere er bogen om Frirumsdebatten. Journalist Cathrine Gyldensted har undersøgt rammen og potentialet i debatformen. Hun beskriver med eksempler, hvordan Frirumsdebatten udfordrer de traditionelle rammer og bringer samtalen et andet sted hen. Kontakt forlaget højskolerne.

Materialer til debatpiloter

Frirummet har udviklet debatformatet Frirumsdebatten, og har uddannet over 300 debatpiloter i hele Danmark. Her finder du materialer fra debatpilotuddannelsen, samt drejebøger  og andet materiale til dig der er debatpilot, og skal forberede en frirumsdebat.

Evaluering

Videnscenter for Folkeoplysning (Vifo) har lavet en kvalitativ undersøgelse af Frirummets indsatser og aktiviteter. Frirummet har set på, hvilke aftryk Frirumsdebatten og debatpilotuddannelsen har sat. Vifo har også evalueret Frirummets arbejde med Ungepanelet til Folkets Journalistpris. Læs mere om evalueringen og find artikler, der går forud her.