Undervisningsmateriale

Her finder du undervisningsmateriale, som du kan plukke i og tilpasse, så det passer til dine elever. Det kan bruges i en enkelt time eller indgå i et længere forløb i dansk eller samfundsfag med fokus på medier og journalistik.

Alt kan hentes og printes gratis.

Brug Folkets Journalistpris i din undervisning

Materialet består af en lærevejledning, små analyseøvelser, links til artikler, plakater og baggrundsinformationer om indstillingskriterierne. Det er tænkt som inspiration til at tale med dine elever om journalistikkens betydning i samfundet og som optakt til, at I sammen indstiller en eller flere kandidater til Folkets Journalistpris. 

Se undervisningsmaterialet her