Folkets Journalistpris

Folkets Journalistpris - indstil din kandidat på frirummet.org

Folkets Journalistpris er en helt særlig pris, som gives for journalistik, der styrker den offentlige samtale. Prisen hylder journalistik, der udfolder en sags kompleksitet, vækker vores nysgerrighed, skaber tillid og inspirerer til forandring.

Alle kan indstille kandidater til Folkets Journalistpris inden 1. marts.

Hvorfor Folkets Journalistpris

God journalistik er en forudsætning for et velfungerende folkestyre. Uden nysgerrige undersøgende, kritiske og konstruktive journalister går demokratiet til grunde. Vores demokrati er afhængig af en åben samtale, hvor der er plads til at diskutere det væsentlige og det svære, og hvor der er rum til forskellighed. Vi har brug for journalistik, der repræsenterer befolkningens forskellige tilhørsforhold og synspunkter, og som bygger bro mellem generationer, mellem eliten, magthavere og folket. Det er den slags journalistik, vi hylder med Folkets Journalistpris. 

En stemme til unge

Flere – og særligt flere unge under 30 år, holder sig fra at deltage i den offentlige debat. Det gør de fordi, tonen bliver for hård og debatten polariserende i stedet for at belyse nuancer og skabe rum til refleksion og fælles løsninger. Det er et demokratisk problem, at ikke alle føler sig repræsenteret i medierne og i debatten. Det er et fælles ansvar at skabe en samfundsdebat, som alle har lyst til at engagere sig i. Medier og journalister har et særligt ansvar. Derfor giver Folkets Journalistpris en særlig stemme til ungdommen. Det sker både gennem vores undervisningsmateriale og vores Ungepanel. 

Ambitionerne med prisen

Folkets Journalistpris stiller skarpt på mediernes rolle og ansvar i demokratiet. Ambitionen med prisen er at give flere mod til at blande sig i den offentlige debat. Med prisen opfordrer vi også flere til at tage stilling til journalistikkens kvaliteter og til at debattere, hvad vi forventer af journalistik i vores demokrati.

Folkets Journalistpris er en den eneste journalistpris, som alle kan indstille kandidater til, og som er indstiftet af civilsamfundet.

Prisen er udviklet med støtte af Samfonden.