Om Frirummet

Et Danmark, der taler sammen hænger sammen.

Frirummet arbejder for at styrke den demokratiske samtale og særligt for at inddrage flere unge. Vi har brug for en bedre debatkultur, hvis Danmark skal hænge sammen.

Uenighed er et grundvilkår i et folkestyre. Men det er ikke uenigheden i sig selv, der skaber forandring og udvikling - det er derimod de løsninger, der viser respekt og forståelse for dem, der mener noget andet. Frirummet skaber debatter med rum til refleksion, nuancer og forståelse, så vi kan mødes i uenigheden. Vi giver unge mod til at engagere sig i demokratiet og sætter fokus på mediers rolle og ansvar. 

Formålet med vores arbejde er at skabe en debatkultur, hvor alle har mod til at deltage, og hvor alle synspunkter bliver hørt. Vi har brug for debatter, der gør os klogere på emner og på baggrunden for vores holdningsforskelle fremfor debatter, der leder efter en vinder og en taber. Vi mener, det er sådan, vi styrker tilliden mellem folket og de folkevalgte. 

Frirummet har tre overordnede indsatser, som du kan læse mere om i boksene nedenfor. 
Kan du se dig selv i et samarbejde med os, er vi altid interesserede i at høre fra dig.

Frirummet er et fælles initiativ mellem Friskolerne, Efterskolerne og Højskolerne. Vi har eksisteret siden i 2016.

Frirummets sekretariat     Frirummets Styregruppe     Frirummets historie

 

Frirumsdebatten

Vi har udviklet et anderledes debatformat, der giver plads til refleksion, anerkendelse, nuancer og løsninger.

Børn unge og demokrati

Vi giver børn og unge mod til at deltage i demokratiet. Vi udvikler materialer til dig, der arbejder med at udvikle børn og unges demokratiske deltagelse.  

 

Folkets Journalistpris

Folkets Journalistpris sætter fokus på, hvordan journalistik kan styrke fællesskaber og inspirere til engagement.