Indsatsområder

Vi skaber debatter med plads til refleksion. Vi engagerer unge i demokratiet. Vi bygger bro mellem medier, folket og de folkevalgte.

En bedre debatkultur

Vi skaber rammerne for politiske samtaler, der giver plads til refleksion, tvivl og nuancer.

Vores samtaleformater gør deltagere og debattører klogere - både på emnet og på baggrunden for uenigheden. Vi arbejder for en debatkultur, hvor alle har lyst til at deltage. 

Frirumsdebatten

Politik & Poesi 

Børn, unge og demokrati

Vi udvikler redskaber, der styrker børn og unges mod til at engagere sig og deltage.

Vi  udgiver en bog, der kan inspirere det pædagogiske arbejde til at styrke børn og unges demokratiske deltagelse og engagement.  

Børn, unge og demokrati

Bog om demokratisk engagement 

Materialer

Medier og demokrati

Vi samarbejder med medier, fordi de er afgørende for en god offentlig samtale og for folks lyst til at engagere sig i debatten.

Vi giver unge en særlig rolle i uddelingen af Folkets Journalistpris. Prisen er den eneste journalistpris, som alle kan indstille kandidater til. 

Mere om Folkets Journalistpris

Mere om Frirummets ungepanel

Projekter

Politik & Poesi

Politik handler om, hvordan vi gerne vil leve med hinanden. Derfor er vi nødt til at tale om de værdier, der ligger bag en politisk beslutning. Frirummet har sammen med Grundtvigs Forum skabt arrangementsformatet Politik & Poesi. Over hele lander er arrangører på banen med spændende arrangementer, der lader litteratur, poesi, sang og andre former for kunst være udgangspunktet for den politiske samtale. 

Se alle Politik & Poesi- arrangementer her

Bogudgivelse

Demokrati er en livsform, som hver generation skal udvikle og vedligeholde. Det kræver indsigt, øvelse og handling at skabe plads til deltagelse og engagement. Frirummet har udgiver nu en bog, der skal give skoler og andre ny viden, inspiration og konkrete redskaber til at styrke børn og unges demokratiske engagement. Bogen udkommer i foråret 2023. 

Mere om bogen her

Folkets Journalistpris

Folkets Journalistpris hylder journalistik, der bidrager til en bedre offentlig samtale. Er du stødt på nuanceret journalistik, der gør os klogere på et emne og på baggrund for forskellige holdninger, så indstil din kandidat mellem 9. januar og 1. marts. 

Folkets Journalistpris er den eneste journalistpris, som alle kan indstille kandidater til. Vi glæder os til at læse din indstilling. 

Læs mere om Folkets Journalistpris her 

 

 

Frirumsdebatten - en debatform der gør dig klogere

Frirumsdebatten er en samtale mellem to debattører, der er uenige om et emne. 
Frirumsdebatten giver plads til refleksion, tvivl og anerkendelse, og gør deltagere klogere på baggrunden for de forskellige standpunkter. 
Frirumsdebatten peger fremad og finder initiativer til løsninger.