Bog: Mod fællesskab - Børn og unges veje til demokratisk deltagelse

Bestil Frirummets bog om demokratisk deltagelse

Demokrati er en livsform, som hver generation skal udvikle og vedligeholde. Det kræver indsigt, øvelse og handling at skabe plads til deltagelse og engagement. Frirummet udgiver nu en bog, der skal give skoler og andre ny viden, inspiration og konkrete redskaber til dig, der arbejder med at styrke børn og unges demokratiske deltagelse.

"Mod fællesskab - børn og unges veje til demokratisk deltagelse" udkommer den 27. april 2023. Du kan allerede nu bestille dit eksemplar gratis. 

Mere om bogen og bestil den her

 

Folkets Journalistpris

Folkets Journalistpris

Folkets Journalistpris er Frirummets pris til god journalistik, som styrker den demokratiske samtale. Formålet med prisen er at give flere en stemme i samfundsdebatten, og at få flere til at forholde sig til, hvordan medier og journalister kan styrke demokratiet. Vinderen af Folkets Journalistpris belønnes med 50.000 kroner og et kunstværk af en yngre kunstner. 

Alle har kunnet indstille kandidater til Folkets Journalistpris.

En jury nominerer nu fem kandidater. 

Frirummet har nedsat et ungepanel, som skal kvalificere juryens arbejde. Ungepanel består af 45 elever fra forskellige friskoler højskoler og efterskoler. I april mødes de unge på Ungdomsøen ud for København, hvor de arbejder intensivt med den journalistik, der er nomineret. De unge fremlægger deres synspunkter for juryen og for medierne. 

Prisen uddeles på Grundlovsdag ved Demokratifestivallen i Ollerup.

Materialeplatform

          Demokratisk deltagelse kræver øvelse

Træn evnen til at nuancere, reflektere og deltage. Materialeplatformen indeholder bøger, spil, idéer til workshops, forskellige øvelser og podcasten Fri forundring.  

Se vores materialer her

Frirumsdebatten - en debatform der gør dig klogere

Frirumsdebatten er en samtale mellem to debattører, der er uenige om et emne. 
Frirumsdebatten giver plads til refleksion, tvivl og anerkendelse, og gør deltagere klogere på baggrunden for de forskellige standpunkter. 
Frirumsdebatten peger fremad og finder initiativer til løsninger.