Indsatsområder

Vi skaber debatter med plads til refleksion. Vi engagerer unge i demokratiet. Vi bygger bro mellem medier, folket og de folkevalgte.

En bedre debatkultur

Vi skaber rammerne for politiske samtaler, der giver plads til refleksion, tvivl og nuancer.

Vores samtaleformater gør deltagere og debattører klogere - både på emnet og på baggrunden for uenigheden. Vi arbejder for en debatkultur, hvor alle har lyst til at deltage. 

Frirumsdebatten

Bliv debatpilot -
næste uddannelse er 30 og 31. marts 

Politik & Poesi 

Børn og unge

Vi udvikler redskaber, der kan understøtte børn og unges mod til at engagere sig og deltage.

Vi udgiver en bog, der kan inspirere det pædagogiske arbejde til at styrke børn og unges demokratiske deltagelse og engagement.  

Børn, unge og demokrati

Bog om demokratisk engagement 

Materialer

Folkets Journalistpris

Har du læst, set eller lyttet til journalistik, der i særlig grad bidrager til at skabe en mere demokratisk samtale, så er det nu, du skal indstille.

Indstil din kandidat mellem 9. januar og 8 marts. 

Vi giver unge en særlig rolle i uddelingen af Folkets Journalistpris. 

Folkets Journalistpris

Undervisningsmateriale

Prisens Ungepanel

Projekter

Folkets Journalistpris - Indstil din kandidat

Folkets Journalistpris er Frirummets pris til god journalistik, som styrker den demokratiske samtale. Alle kan indstille journalister og journalistiske produktioner. Er du stødt på god og nuanceret journalistik, der gør os klogere på et emne og på baggrund for forskellige holdninger, så indstil din kandidat mellem 9. januar og 8. marts. Vinderen af Folkets Journalistpris belønnes med 50.000 kroner. Prisen uddeles den 5. juni ved Demokratifestivallen i Ollerup.

Vi glæder os til at læse din indstilling. 

Folkets Journalistpris

 

 

Bogudgivelse

Demokrati er en livsform, som hver generation skal udvikle og vedligeholde. Det kræver indsigt, øvelse og handling at skabe plads til deltagelse og engagement. Frirummet har udgiver nu en bog, der skal give skoler og andre ny viden, inspiration og konkrete redskaber til at styrke børn og unges demokratiske engagement. Bogen udkommer i foråret 2023. 

Mere om bogen her

Politik & Poesi

Politik handler om, hvordan vi gerne vil leve med hinanden. Derfor er vi nødt til at tale om de værdier, der ligger bag en politisk beslutning. Frirummet har sammen med Grundtvigs Forum skabt arrangementsformatet Politik & Poesi. Over hele lander er arrangører på banen med spændende arrangementer, der lader litteratur, poesi, sang og andre former for kunst være udgangspunktet for den politiske samtale. 

Se alle Politik & Poesi- arrangementer her

Frirumsdebatten - en debatform der gør dig klogere

Frirumsdebatten er en samtale mellem to debattører, der er uenige om et emne. 
Frirumsdebatten giver plads til refleksion, tvivl og anerkendelse, og gør deltagere klogere på baggrunden for de forskellige standpunkter. 
Frirumsdebatten peger fremad og finder initiativer til løsninger.