Samtalekort: Demokrati og pædagogik

Frirummet har udviklet en række samtalekort med udgangspunkt i temaet "børn, unge, demokrati og deltagelse". Brug dem til at sætte gang i samtaler om unge og demokrati.

Hvad er "Demokrati og pædagogik" samtalekortene?

Er der grænser for, hvor demokratisk en skole kan og bør være – og lever vores uddannelsesinstitutioner op til deres demokratiske opgave og giver plads til, at rammerne kan udfordres på demokratisk vis? Gennem 21 samtalekort prikkes til nogle de dilemmaer, paradokser og modsætninger, der er vævet ind i det stof, det demokratiske dannelsesarbejde er gjort af. Det er vanskeligheder som hverken kan eller skal løses, men som vi må være opmærksomme på, reflektere over og tale om.

Kortene er til dig der arbejder pædagogisk med børn, unge, deltagelse og demokrati, og egner sig særligt godt til en pædagogisk dag, et teammøde eller blot en snak på lærerværelset, hvor i kan reflektere over jeres arbejde med demokrati og pædagogik.

Download samtalekortene "Demokrati og pædagogik" her.

Sådan bruges kortene

3-5 personer i hver gruppe.

Træk på skift et kort.

Læs kortet op for hinanden og sæt samtalen i gang.

Bliv ved så længe der er noget at tale om.

Gå videre til næste kort.