Frirumsdebatten

Frirumsdebatten er en demokratisk debat med andre spilleregler end traditionelle debatter. Meningen er ikke, at debattørerne skal blive enige. Meningen er, at vi alle skal blive klogere.

 

 

Om Frirumsdebatten

Frirumsdebatten får uenigheden frem. Samtidig giver debatformatet plads til anerkendelse, tvivl og refleksion. Det skaber den tillid og tryghed, der skal til, for at debattørerne kan være nysgerrige på uenigheden, så vi alle kan blive klogere. Debatten styres af en debatpilot, der har gennemgået Frirummets debatpilotuddannelse. Debatten foregår i tre runder, som varer ca. 20 minutter hver: 

  • Fronter
  • Refleksioner
  • Initiativ

Debatpiloten har til opgave at spørge ind til debattørernes refleksioner, tvivl og baggrunden for de holdninger, der kommer frem. Debatpiloten inddrager løbende deltagerne (publikum), som sammen med debattørerne tager initiativ til nye løsninger. 

Debatpiloten sørger også for, at debattørerne har en god forståelse for debatformatet, så de kan forberede sig, inden Frirumsdebatten starter. 

Debattens tre runder

Runde 1: Fronter

I den første runde opridses konflikten. For at en frirumsdebat skal fungere er det vigtigt, at debattørerne er meget uenige og i denne runde tydeliggøres uenigheden, og debattens fronter trækkes op.

 

Runde 2: Refleksioner

I anden runde inviteres debattørerne til at reflektere over sine egne, og moddebattørens holdninger. Debattørerne skal anerkende hinandens gode argumenter, og forsøge at opnå en mere nuanceret forståelse for, hvorfor de mener som de gør.

 

Runde 3: Initiativ

I sidste runde inddrages debattens tilhørere, som i en frirumsdebat kaldes deltagere, og de skal, i samspil med debattørerne komme med idéer til initiativer på baggrund af debatten. 

Den tydelige uenighed

Frirumsdebatten er en debat, hvor to debattører diskuterer et spørgsmål, som de er uenige om. Spørgsmålet skal formuleres sådan, at det indeholder en stærk front. Det kan være et ja/nej spørgsmål, eller et spørgsmål om, hvem der har ansvaret. Spørgsmålet kunne f.eks. være

Skal Danmark deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?

Skal pensionsalderen sættes ned? 

Har regeringen eller oppositionen ansvaret for manglen på arbejdskraft?

 

Vil du holde en Frirumsdebat, så kontakt en af vores uddannede debatpiloter

Find en debatpilot her