Udvælgelseskriterier

Folkets Journalistpris uddeles til journalistik, der styrker den offentlige samtale. Prisen uddeles efter F-I-N-T- kriterierne, som er beskrevet neden for.

Kriterierne er udviklet af Gerd Maria May, som er journalist og fagkonsulent på prisen.

Om kriterierne

For at komme i betragtning til prisen, skal journalistikken have bidraget til at forbedre den demokratisk samtale. Det sker for eksempel, når journalistikken styrker modtagerens følelse af at være en del af fællesskabet. Det sker også, når journalistikken udfolder en sags kompleksitet og giver plads til nuancer med respekt for de forskellige synspunkter, så vi undgår polarisering. Vi belønner journalistik, der inspirerer modtageren reflekterer over emnet og sin egen holdning, og som giver modtageren mod til at engagerer sig. Først og fremmest skal journalistikken være troværdig og tillidsvækkende.  

Prisen bliver uddelt i henhold til fire grundlæggende journalistiske kriterier; Fællesskab, Inspiration, Nuancer og Tillid. Vi kalder det F-I-N-T-kriterierne. Målet med F-I-N-T-kriterierne er at klæde modtageren bedst muligt på til at tage oplyste og reflekterede beslutninger og at blive inspireret til, hvordan man selv kan være med til at rykke verden i en bedre retning.

Læs mere om de enkelte kriterier neden for

Fællesskab

Kriteriet fokuserer på, hvem målgruppen er, og hvordan journalistikken bidrager. Hvordan involverer mediet målgruppen i journalistikken før, under og efter
journalistikken bliver publiceret, og hvordan bliver modtagerens holdninger og idéer brugt i udviklingen af journalistikken? Hvad sker der, efter historien er bragt? 

Inspiration

Hvordan inspirerer journalistikken modtageren til at søge mere viden og til at handle? I hvor høj grad peger journalistikken på, hvor man kan finde mulige løsninger på et problem eller på anden vis engagere sig. 

Nuancer

Hvordan formår det journalistiske produkt at belyse flere vinkler og præsentere modtageren for en nuanceret problemstilling? Bidrager journalistikken for eksempel til at afkræfte fordomme, er den afbalanceret, og er der et godt forhold mellem fokus på konflikt, nuancer, refleksioner og løsninger.  

Tillid

Fremstår journalistikken troværdig? Hvordan bidrager den til at styrke tilliden i befolkningen og tilliden mellem journalisten og modtageren?. Bygger journalistikken på fakta og troværdig research? Har journalisten haft en kritisk tilgang til sine kilder?