Se de fem nominerede til Folkets Journalistpris 2024 her

Vi har nu nomineret fem kandidater til Folkets Journalistpris. Tak for alle jeres indstillinger!

Af Signe H. Damkjær

Medier har et særligt ansvar for demokratiet og for at skabe åbne, demokratiske samtaler med plads til uenighed. FRISKOLERNE, Efterskolerne og Højskolerne har indstiftet Folkets Journalistpris for at sætte fokus på, hvilke rammer medierne skaber for den demokratiske samtale. Derudover vil de frie skoler inspirere mediebrugerne til at forholde sig til den journalistik, vi har og til at blande sig i samtalen om mediernes rolle. Derfor har alle kunnet indstille kandidater til Folkets Journalistpris, og det er der rigtigt mange, der har gjort.

”Vi har i år sat ny rekord med hele 43 indstillinger. Det har ikke været let at udpege fem nominerede i dette felt. Det ser jeg som et udtryk for, at flere og flere medier – også nye, alternative medier – er begyndt at arbejde mere med at skabe fællesskab, interaktion, nuancer og tillid, som er de kriterier, som er styrende for prisen,” siger formanden for juryen, Peter Bro, der er professor i journalistik og leder af journalistuddannelserne ved Syddansk Universitet.

Det har derfor været en svær opgave at nominere de fem kandidater, der senedes videre til prisens Ungepanel og Folkepanel, fortæller han.

”De fem, vi har valgt at nominere, lever alle op til prisens kriterier. Der er dog store forskelle på kandidaterne i forhold til, hvilke platforme de udkommer på, hvilke emner de fokuserer på, hvem der står bag, og hvordan de i det journalistiske arbejde forsøger at aktivere deres brugere og styrke den demokratiske samtale,” siger Peter Bro. 

 

De nominerede er:  

  • Østerbro-LIV/ André Bentsen – for projektet ”Den som flaskehalsen peger på, ” som sætter fokus på unges alkoholkultur. Nomineret for aktivt at bruge sig selv, for at inddrage, aktivere lokalsamfundet og for at inspirere til alternativer til den gældende kultur.

  • Verdens Bedste Nyheder. Nomineret for at bidrage med de positive vinkler og historier, som inspirerer til håb og handling, og som ofte mangler i dækningen af internationale nyheder og for at styrke det mellemfolkelige fællesskab.

  • Rydfladenforklimaet. Nomineret for at råbe mediebranchen op og for at formidle viden og redskaber til at sætte klimaforandringer på dagsordenen og for at inddrage mediebrugerne.

  • Videnskab.dk. Nomineret for projektet ”Forskerne formidler. ” Projektet bidrager til, at især yngre forskere får formidlet deres viden, hvilket styrker offentlighedens mulighed for en troværdig, nuanceret og oplyst debat.

  • SEIN – for på eget initiativ at skabe et vedkommende medie af unge, for unge og til unge. For journalister, der bruger sig selv i journalistikken og inddrager mediebrugerne.

 

Se hvad Ungepanelet og Folkepanelet mener om de nominerede

 ”Vi håber, de gode eksempler kan inspirere andre medier og journalister i deres udviklingsarbejde. Derudover vil vi med prisen gøre læsere, lyttere og seere opmærksomme på, at det er vigtigt at stille krav til den journalistik, vi har i dag, så journalistikken kan udvikle sig. Det har journalistikken brug for, og det har demokratiet brug for,” siger Peter Bro.

Folkepanel og Ungepanel
Folkets Journalistpris giver en særlig stemme til unge og en særlig stemme til civilsamfundet. Der er nemlig nedsat et Ungepanel, som består af elever fra FRISKOLERNE, Efterskolerne og Højskolerne, og et Folkepanel med repræsentanter fra civilsamfundet. Ungepanelet og Folkepanelet mødtes den 21. marts på Ryslinge Efterskole. Her arbejdede de intensivt med journalistikken og indgik i samtalen om, hvem af de fem nominerede, der skal vinde prisen. 

Folkets Journalistpris er et stærkt signal om, at civilsamfundet vil i dialog med medier og magthavere om, hvilke rammer medierne skaber for den demokratiske samtale, siger Peter Bendix Pedersen, der er formand for FRISKOLERNE, og som repræsenterer de frie skoler i juryen.

”Et demokrati er kun stærkt, hvis alle føler sig inkluderet og inspireret til at deltage. Vi har brug for medier, der folder konflikter ud uden at polarisere, og som inspirerer os til at finde løsninger til gavn for alle grupper i samfundet. Den position vi som civilsamfund og som mediebrugere har giver os en særlig mulighed for at gå i dialog med medierne og pege på, hvilke typer journalistik, vi mener, styrker den demokratiske samtale. Derfor giver Folkets Journalistpris en særlig stemme til civilsamfundet,” siger Peter Bendix Pedersen.

Prisen uddeles på demokratifestivallen i Ollerup den 5. juni 2024. Selve prisen består af 50.000 kroner. Det er tredje gang, de frie skoler uddeler Folkets Journalistpris. Sidste år vandt Zetland prisen og året før, var det samarbejdet mellem de tre medier TV2Fyn, Fyens Stiftstidende og Fyns Amtsavis, der løb med prisen.

Se juryen her