Folkets Journalistpris åbner for partnerskaber

God journalistik er en forudsætning for en åben, demokratisk samtale, som alle kan og vil deltage i. Det er et fælles ansvar at skabe gode rammer for samfundsdebatten og at inspirere til fælles løsninger. Derfor åbner Folkets Journalistpris nu for muligheden for at blive partner i prisen.

Demokrati og journalistik

Folkets Journalistpris er nu åben for partnerskaber. Det første partnerskab er allerede indgået med Constructive Institute i Århus.

Ideen om, at civilsamfundet og folket får mulighed for at påskønne mediers betydning, når medier er i stand til at skabe dialog fremfor at grave grøfter, er et afgørende signal, som kan være med til at understrege mediernes betydning i samfundet. Det vil vi gerne bakke op om. Derfor er vi stolte af at være partnere i Folkets Journalistpris.

Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institute

Constructive Institute er et uafhængigt center for konstruktiv journalistik, der arbejder for at styrke demokratiet gennem journalistikken. Centeret tilbyder blandt andet journalister og professionelle mediefolk et Fellowship, hvor de kan udvikle deres journalistiske metoder.

"Vi er enormt glade for, at Constructive Institute har valgt at være partner i Folkets Journalistpris. Vi kender Constructive Institute som en grundig og professionel institution, hvis arbejde blandt andet styrker sammenhængskraften i samfundet ved at give plads til en anden og mere løsningsorienteret journalistisk kultur. Vi glæder os til at arbejde sammen med Constructive Institute om at udbrede kendskabet til prisen og muligheden for at indstille," siger Peter Bendix Pedersen, der er formand for FRISKOLERNE.

De fleste priser, der gives til medier og journalister, bliver også uddelt af medier og journalister. Det kan skabe en tendens til at fastholde et fokus på en mediekultur, som flere og flere mennesker vender ryggen til. Hvis vi vil have en anden journalistik, end den vi ser mest af i dag, er medierne i højere grad nødt til at lytte til mediebrugerne, og mediebrugerne er nødt til at stille krav til vores medier. Den udvikling kan vi skubbe på med Folkets Journalistpris.

Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institute


Journalistik der inspirerer

Constructive Institute og Folkets Journalistpris har en fælles mission om at styrke journalistik, der rækker ud over de klassiske nyhedskriterier og som inspirerer til videre refleksion og fælles løsninger. For Constructive Institute er partnerskabet med Folkets Journalistpris et konkret tiltag for at bygge bro mellem medierne og mediebrugerne, siger Ulrik Haagerup, som er direktør for Constructive Institute.

"Ideen om, at civilsamfundet og folket får mulighed for at påskønne mediers betydning, når medier er i stand til at skabe dialog fremfor at grave grøfter, er et afgørende signal, som kan være med til at understrege mediernes betydning i samfundet. Det vil vi gerne bakke op om. Derfor er vi stolte af at være partnere i Folkets Journalistpris," siger Ulrik Haagerup.

Derudover ser han Folkets Journalistpris som en pris, der kan skubbe på udviklingen af journalistikken - blandt andet fordi alle kan indstille kandidater, og fordi prisens ungepanel og folkepanel er med til at kvalificere, hvem der vinder.  

"De fleste priser, der gives til medier og journalister, bliver også uddelt af medier og journalister. Det kan skabe en tendens til at fastholde et fokus på en mediekultur, som flere og flere mennesker vender ryggen til. 
Hvis vi vil have en anden journalistik, end den vi ser mest af i dag, er medierne i højere grad nødt til at lytte til mediebrugerne, og mediebrugerne er nødt til at stille krav til vores medier. Den udvikling kan vi skubbe på med Folkets Journalistpris, siger han.

Folkets Journalistpris er den eneste pris, som hylder journalistik, der øger tilliden, styrker fællesskaber og inspirerer til handling. Det er også den eneste pris, som alle kan indstille til. Fristen for indstillinger til prisen er 1. marts 2024.

Prisens formål er at styrke den demokratiske samtale, hvilket er et fælles ansvar. Der er derfor brug for alle gode kræfter. Som partner i Folkets Journalistpris får organisationer og virksomheder nu mulighed for at være en del af et konkret demokratiprojekt, der påvirker de rammer, den demokratiske samtale skal foregå i, og som allerede er anerkendt i mediekredse.

Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE

Bliv partner i Folkets Journalistpris

Et stærkt demokrati kræver engagement fra alle dele af samfundet. FRISKOLERNE, Efterskolerne og Højskolerne, som står bag Folkets Journalistpris, åbner nu for, at interesserede organisationer, virksomheder og institutioner kan søge om at blive partnere i prisen.

"Prisens formål er at styrke den demokratiske samtale, hvilket er et fælles ansvar. Der er derfor brug for alle gode kræfter. Som partner i Folkets Journalistpris får organisationer og virksomheder nu mulighed for at være en del af et konkret demokratiprojekt, der påvirker de rammer, den demokratiske samtale skal foregå i, og som allerede er anerkendt i mediekredse", siger Peter Bendix Pedersen.

Som partner i Folkets Journalistpris inviteres man til at deltage i folkepanelet eller ungepanelet, som kvalificerer, hvem der vinder prisen. Partnerne er også med til at udbrede kendskabet til prisen. Styregruppen bag Folkets Journalistpris tager stilling til, om der kan indgås et givende partnerskab.