Om Frirummet

Styregruppen består af Peter Bendix Petersen, Friskolerne, Lisbeth Trinskjær, Højskolerne og Torben Vind Rasmussen, Efterskolerne

Frirummet er Friskolerne, Efterskolerne og Højskolernes fælles demokrati-initiativ. Frirummet blev etableret i 2016 med det formål at styrke den offentlige samtale.

I juni 2023 blev Frirummets aktiviteter forankret i de tre foreninger. Frirummets indsats er i dag en del af de frie skolers indsats for et stærkt demokrati.

Fra Venstre: Formand for Friskolerne, Peter Bendix, formand for Højskolerne, Lisbeth Trinskær, formand for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen. 

Frirummet - et fælles initiativ for at styrke den offentlige samtale

Hvad er Frirummet?
Frirummet er Friskolerne, Efterskolerne og Højskolernes fælles demokrati-initiativ. Frirummet er rammen for Folkets Journalistpris og afsender af bogen "Mod fællesskab - børn og unges veje til demokratisk deltagelse".

Hvorfor Frirummet?
Friskolerne, Efterskolerne og Højskolerne satte Frirummet i verden i 2016 for at ændre debatkulturen og styrke den offentlige samtale. I 2016 viste flere undersøgelser, at mange - og i sær mange unge trak sig fra den offentlige samtale, fordi tonen blev for hård. De frie skoler så et demokratisk problem i, at nogle stemmer, synspunkter og aldersgrupper ikke er til stede i den offentlige samtale. Frirummets første projekt var derfor at skabe et nyt debatformat. Et debatformat, der fokuserede på at forstå baggrunden for konfliktens forskellige vinkler frem for på at udråbe en vinder og en taber af en debat.

Hvordan er Frirummet organiseret
Fra 2016 til til 2023 fungerede Frirummet som et selvstændigt sekretariat med de frie skolers ledelse som styregruppe. Frirummets aktiviteter er i dag en integreret del af de tre foreningers indsats for en bedre offentlige samtale. Frirummet blev etableret med støtte fra Trygfonden og har senere fået bevillinger fra Samfonden.

Kontakt
Vil du vide mere om Frirummet, er du velkommen til at kontakte Frirummets leder, Josefine Weng, eller medlemmer af Frirummets Styregruppe.

Kontakt Frirummet her

Frirumsdebatten

Frirummet har udviklet debatformatet Frirumsdebatten. Frirumsdebatten indebærer refleksion og anerkendelse, hvilket øger tilliden og modvirker polarisering. Gennem årene har vi uddannet omkring 300 debatpiloter, som kan lede Frirumsdebatter. Frirummet har også udviklet andre samtaleformater og øvelser, der inspirerer til samtaler og debatter, som gør os klogere.

I bogen "Blev du klogere" af Cathrine Gyldensted kan du læse mere om, hvordan Frirumsdebatten blev til. 

Børn unge og demokrati

Frirummet har haft et særligt fokus på at give børn og unge mod og lyst til at deltage i demokratiet. Derfor har Frirummet gennem årene  undersøgt og udviklet de frie skolers pædagogiske praksis. Frirummets stiller en række øvelser til rådighed, der skal inspirere børn og unge til at deltage. Øvelserne findes på vores materialeplatform og kan bruges til workshops og i undervisningen. 

Bogen "Mod fællesskab - børn og unges veje til demokratisk deltagelse," er en sammenfatning af Frirummets pædagogiske indsats.  

Folkets Journalistpris

I 2022 indstiftede Frirummet Folkets Journalistpris. Prisen hylder journalistik, der styrker den offentlige samtale ved at gøre plads til nuancer, skabe fællesskaber, vække tillid og inspirere til handling. Alle kan indstille kandidater til Folkets Journalistpris. Unge har en særlig rolle i at kvalificere, den eksterne jurys beslutning om, hvem der vinder.  

Alle kan indstille kandidater til Folkets Journalistpris. Læs mere om prisen her