Materialer til workshop

Ungepanlet og Folketpanelet for Folkets Journalistpris arbejder med journalistikken for de fem nominerede medier

Ungepanelet og Folkepanelet arbejder intensivt med den journalistik, der er nomineret til Folkets Journalistpris. Nedenfor finder du alle øvelserne. I er velkomne til at printe og bruge det hele, som det er.

For alle øvelser gælder det, at I ikke nødvendigvis skal blive enige - I skal blive klogere!

Bønneøvelse

Øvelsen går ud på at få alle deltagere til at give deres holdning til kende, argumentere for deres synspunkter og bringe uenigheder og forskelle frem i lyset. Der ingen “rigtige” eller ”forkerte” svar. Øvelsen handler om at have mod til og få mulighed for at sige sin egen mening samt om at lytte, spørge ind til og udvise nysgerrighed og respekt for andres. Målet er ikke at blive enige – målet er at blive klogere.

Kompasset

Øvelsen går ud på at få deltagerne til at reflektere over og debattere, hvordan journalistikken placerer sig. Deltagerne synliggør hvad de mener, ved at placere journalistikken, der hvor de mener den passer ind i skemaet ”kompasset.” Kompasset tager afsæt i spændet mellem, hvad der er holdninger, og hvad der er fakta. Udfyld et "kompas" for hvert kriterie. 

Find kompasset her

Holdningsbarometer

Øvelsen går ud på at få deltagerne til at vise deres holdning med kroppen. Det gør de ved at flytte sig rundt i rummet. Øvelsen giver mulighed for at se, hvor man selv står i forhold til andre. Øvelsen træner både modet til at stå fast og modet til at flytte sig.

Tragten

Øvelsen har til formål at deltagerne skal prioritere argumenter ud fra FINT-kriterierne i en vekselvirkning mellem egne argumenter og andres. Deltagerne skal skiftevis forholde sig til egne prioriteringer/argumenter og andres og trænes derved i lytte/tale-tid. Øvelsen har fokus på at skærpe argumenterne ved hele tiden at skulle prioritere.

Byg et argument

Øvelsen går ud på at træne deltagernes evne til at opbygge og nuancere et argument samt deres evne til at argumentere. Deltagerne bliver ledt igennem argumentets seks faser og slutter med at lade deltagerne nå frem til en konklusion. 

Ord til print

FINT-Plakat

Skriv på plakaten, hvordan journalistikken lever op til kriterierne Fællesskab, Inspiration, Nuancer og Tillid.