Børn, unge og demokrati

Demokrati er en livsform, som hver generation skal udvikle og vedligeholde. Derfor har Frirummet en særligt indsats rettet mod børn og unge. Frirummet inddrager på forskellige måder børn og unge i alle vores projekter. 

Bog om demokratisk deltagelse

I foråret 2023 udgiver Frirummet en bog om demokratisk deltagelse. Bogen henvender sig til undervisere, ledere og andre som arbejder med eller har en særlig interesse for børn og unges demokratiske dannelse og deltagelse. Formålet er at indfange og give konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med demokratisk dannelse i praksis.

Materialeplatform.

Frirummet udarbejder inspirationsmateriale til undervisere, der ønsker at styrke den demokratiske deltagelse. Alle øvelser kan findes på Frirummets materialeplatform og kan bruges og hentes gratis.