Børn, unge og demokrati

Demokrati er en livsform, som hver generation skal udvikle og vedligeholde. Derfor har Frirummet en særligt indsats rettet mod børn og unge. Frirummet inddrager på forskellige måder børn og unge i alle vores projekter. 

Bog: Mod fællesskaber - Børn og unges veje til demokratisk dannelse

Frirummet udgiver nu bogen "Mod Fællesskaber - Børn og unges veje til demokratisk dannelse". Bogen henvender sig til undervisere, ledere og andre som arbejder med eller har en særlig interesse for, hvordan børn og unge inspireres til demokratiske dannelse og deltagelse. Bogen bidrager med ny viden og giver konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med demokratisk dannelse i praksis.

Bogen er gratis og udkommer den 27. april.

Læs mere og bestil dit eksemplar her

Materialeplatform.

Frirummet udarbejder inspirationsmateriale til undervisere, der ønsker at styrke den demokratiske deltagelse. Alle øvelser kan findes på Frirummets materialeplatform og kan bruges og hentes gratis.