Uenighed

Uenighed forbindes ofte med noget ubehageligt, besværligt og konfliktfyldt. Mange tror, uenigheder skal overkommes, før vi kan træffe fælles beslutninger. Mange lærer derfor ikke at være til stede i uenigheden sammen med plads til og respekt for hinanden.

Det er en del af demokratriet at rumme uenigheden, for kun sådan, kan vi gøre plads til at være forskellige. I dette afsnit udforsker vi betydningen af uenighed i et samfundsmæssigt og politisk perspektiv.

Syng sangen sammen. Lyt til podcasten og brug efterfølgende spørgsmålene til at tale med hinanden om temaet.

Lyt til afsnittet her

Jeg elsker den brogede verden

Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro –
thi evig stilstand er død!

Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid!

Jeg elsker den brogede verden
vers 5 og 6

/ H.V. Kaalund 1877

Arbejdsspørgsmål

 • Hvordan har du det med uenighed?
 • Er uenighed = konflikt?
 • Hvordan har og tager uenighed plads i den offentlige samtale?
  Og hvor(dan) er der plads til uenighed i den private samtale/sfære?
 • Ellen Thrane Nørby beskriver en ’god uenighed’?
  Er det et begreb du kan tilslutte dig/ forstå? Og hvornår oplevede du i så fald sidst en ’god uenighed’?
 • Er du politisk uenig med nogen, du er venner med?
  Hvis ja, hvordan oplever du det?
 • Mai Mercado beskriver en situation, hvor uenighed ’bliver vredet’. Kan du kende det billede? Hvorfor/ Hvorfor ikke?