Evaluering af Frirummet

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har undersøgt, hvilke kvalitative aftryk, Frirummet har sat.

Vifo har særligt kigget på Frirumsdebatten og debatpilotuddannelsen og Frirummets arbejde med Ungepanelet til Folkets Journalistpris.

Find links til evalueringen og til Vifos artikler om Frirummets nedenfor