fbpx

Visionen

De frie skoler (friskolerne, efterskolerne og højskolerne) har taget initiativ til Frirummet. Et civilsamfundsinitiativ, der skal bidrage til at forbedre den offentlige samtale, øge børn og unges demokratiske virkelyst og styrke befolkningens politiske tillid og håb.

Frirumsdebat

Frirummet har udviklet en ny debatform, som ikke er bange for at trække konfliktens fronter op, men som gennem refleksion over tvivl og dilemmaer søger initiativer for det fælles bedste. Frirumsdebatten vil udfordre de traditionelle rammer for debat og styrke den demokratiske samtale mellem borgere og folkevalgte.

Frirumsskoler

I 2019 arbejder et netværk af friskoler, efterskoler og højskoler sammen om at styrke børn og unges engagement i den demokratiske samtale. Det pædagogiske udgangspunkt i Frirummet er, at vi bliver klogere af uenighed, hvis der samtidigt er mulighed for at tvivle, reflektere og tage initiativ sammen. Som fri skole er man altid velkommen til at bidrage til projektet.

Kommende debatter og arrangementer

Se tidligere begivenheder her.

Frirumsworkshops om demokratisk engagement

Vi rejser rundt til landets fri- og efterskole og afholder workshops om medborgerskab og demokratisk engagement.

December 2019 - marts 2020

Landet rundt

Frirummets Debatmåned 2020

I anledning af Debatpilot nummer 200 går vi sammen med Debatpiloter fra frie skoler landet over om at skabe et demokratisk festfyrværkeri med Frirummets Debatmåned.

Marts 2020

Landet rundt

Debatpilotuddannelse #14

Vil du være med til at værne om og udvikle vores demokrati som Debatpilot? Frirummet afholder Debatpilotuddannelse i april.

29. - 30. april

Liselund Møde- og Kursussted, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse

Sociale medier

Frirummet2 months ago
Debat kan også foregå som digt. Lyrikken har fundet vej til Weekendavisens debatspalter i denne uge. På Folkemødet skrev elever fra Baunehøj Efterskole også digte om deres oplevelser til Kristeligt Dagblad. Læs Frederik Tuborg Jensens her
Frirummet
Frirummet14 hours ago

”Selvfølgelig skal der være plads til konflikter og svære uenigheder, men det må kunne gøres uden at skade den, man er uenig med. Måske man endda kan gå så langt til at spørge sig selv: Hvad kan jeg rose min modstander for?”

...

Frirummet4 days ago
Det vi har brug for er at lave nogle nye arenaer for offentlig debat om de store spørgsmål for at skabe en anden form for samtale. Og de arenaer kan civilsamfundet skabe @trinskjaer #dk20frivillighed #dkcivil #dksocial
Frirummet3 months ago
Frirumsdebat på Frirummets Fællesdag 2019 Tema: Er dansk kultur truet? Udfordrer den øgede individualisering, globalisering og indvandring ...

Frirummets Debatpiloter

Frirummet har uddannet mere end 170 Debatpiloter, der er spredt ud over hele Danmark. Debatpiloterne er tilknyttet en højskole, friskole eller efterskole, og nogle skoler har mere end en Debatpilot tilknyttet. 

Vil du gerne stable en Frirumsdebat på benene, men mangler du en Debatpilot?
Så kontakt Frirummets sekretariat her.