Frirumsøvelser

Demokratisk deltagelse kræver øvelse. Vi har samlet øvelser, der træner evnen til at reflektere, nuancere og deltage i en demokratisk samtale.

Øvelserne er udviklet af Frirummet og af undervisere, vi har været i kontakt med.

Lad dig inspirere og byg videre eller brug dem, som de er.

Mening og mod

Træn dit mod. Det kræver mod at stå fast på og begrunde sine holdninger. Formålet med denne øvelse er at bringe uenigheder og forskelle i spil eleverne imellem, gøre op med forsimplende modsætninger og give plads til nuancer. Der er ingen "rigtige" eller "forkerte" svar i øvelsen. . 

Hent Mening og mod her

Brainstormbingo

I øvelsen Brainstormbingo træner deltagerne deres associationsevne, samt evnen til at forklare, hvorfor man forbinder ord og begreber med hinanden. Formålet med øvelsen er at blive bevidst om ekkokamre og om, hvordan man bryder ud. Øvelsen foregår i små grupper. 

Hent Brainstormbingo her

Blinde vinkler

I denne øvelse skal deltagerne afprøve og udfordre  forskellige holdninger og argumentere for og imod dem. Deltagerne træners i at argumentere uafhængigt af egne holdninger, og i at  finde argumenter for noget, der måske er modsat det, man selv mener. Formålet med øvelsen er at give plads til dilemmaerne. 

Hent Blinde vinkler her

Debatballaden

I ”Debatballaden” trækker deltagerne en debatrolle og skal ud fra den debattere, snakke og diskutere med hinanden. Spillet har ingen vindere eller tabere. Deltagerne trænes i at se og forstå, hvad der kan fremme, bremse eller afspore en debat.

Hent debatballaden her

Værtsskabet

I denne øvelse opfordres deltagerne til at invitere forskellige holdninger indenfor. Deltagerne trænes i at engagere sig i samtaler, hvor man ikke kender andres holdninger, og hvor man er uenig. Deltagerne bliver bedre til at nedtrappe konflikter blandt andet ved at skelne mellem et synspunkt og en person. 

Hent Vaertskabet her

Mulighedstræet

Nogle udfordringer kan virke store og uoverskuelige for den enkelte og gøre det svært at handle. Formålet med øvelsen ”Mulighedstræet” er at tydeliggøre arbejdet med en fælles sag. Deltagerne bliver trænet i at se, hvad den enkelte kan gøre for at styrke et fælles projekt. 

Hent Mulighedstræet her