Enighedseksperimentet

Enighedseksperimentet er et rollespil, der udfordrer deltagernes evne til debat og kritisk tænkning. Spillet kan for eksempel spilles med en skoleklasse fra 7. årgang og op.

I rollespillet træder elever og lærere sammen ind i et rum, hvor en verdensomspændende organisation har sat sig for at løse klodens problemer. Men selvom organisationens hensigter fremstår noble, så bliver det hurtigt klart, at de nye, innovative tiltag efterlader meget lidt plads til forskellige holdninger, debat og kritiske perspektiver.

Formålet med Enighedseksperimentet er, at børn og unge skal eksperimentere med at være i uenighed. Spillet giver anledning til at mærke og grundlag for at tale om, hvorfor det er vigtigt at sige sin mening, lytte til andres og have en fælles offentlig samtale, der kan rumme mange forskellige perspektiver og den tvivl, der følger med.

Det tager ca. 2,5 timer at spille spillet – inkl. 2 x 15 minutters pause.

Gå ind på hjemmesiden www.coalatest.dk for at spille spillet 

Spillets rammefortælling

Gennem det seneste halve år har jeres skole deltaget i et hemmeligholdt eksperiment. For at løse verdens udfordringer med klimaforandringer, krige og social/økonomisk ulighed effektivt har COALA (Center for Optimering af Android Læring og Adfærd) nemlig udviklet en metode til at observere og kontrollere menneskelig adfærd – og de er i gang med at afprøve den på jeres skole.

COALA har efter aftale med skoleledelsen og staten holdt øje med eleverne, og i analysen af den data, de har modtaget, er der dukket nogle uregelmæssigheder op, som skal undersøges nærmere. (I denne overvågning har læreren spillet en ikke uvæsentlig rolle.)

Derfor pålægges I at gennemføre et testforløb, der skal give COALA indblik i, hvad dataudsvingene er et udtryk for, så problemerne kan blive løst.

Spillets forløb

Spillet består af et digitalt fælles spor, der foregår på klassens storskærm, og en række øvelser, der skal løses i grupper. Øvelserne omtales som TESTS.

I spiller ved at gå ind på COALA’s hjemmeside på storskærmen, trykke på ‘FÆLLES TESTFORLØB’ og derefter følge anvisningerne på skærmen. Brug kodeordet “coalatestnu” til at starte forløbet.

Efter hver test er der et CHECK-POINT, der umiddelbart fremstår som et tjek af elevernes viden, men som også indeholder gåder med hemmelige beskeder og opgaver til eleverne – hvis altså de får øje på dem.

Som underviser skal du helst ikke forberede dig på spillets indholdsdel, for det giver en god dynamik, at du går ind i det med samme forudsætninger som eleverne.

Eleverne skal gerne tro, at de går ind til helt almindelig undervisning, så de overraskes med kravet fra COALA om, at de skal deltage i et testforløb.

Eleverne spiller derfor heller ingen ’roller’ i spillet. De indgår i rollespillet som sig selv men vil undervejs blive mere og mere bevidste om, at her er tale om en aktivitet, hvor man skal holde øjne og ører åbne, skærpe den kritiske sans og have mod til at bryde rammerne, der hvor det føles nødvendigt.

Materialer til print