Frirummets historie

I 2016 etablerede de frie skoler Friummet som et modsvar til konfliktunderholdningen og råbekulturen. Frirumsdebatten blev skabt som et alternativt debatformat, der blandt andet fokuserede på unges deltagelse. Siden er andre samtaleformater kommet til sammen med andre projekter for ungeinddragelse og et fokus på mediernes rolle i demokratiet.

Det sker alt for tit, at den offentlige samtale fokuserer mere på konfliktens poler, end på de nuancer og baggrunde, der gør os klogere. Det betyder, at tilliden mellem folket og de folkevalgte forsvinder. Det betyder også, at flere og særligt flere unge, trækker sig fra debatten. Det er et demokratisk problem, at nogle stemmer, synspunkter og aldersgrupper ikke er til stede i den offentlige samtale. Det er særligt problematisk, når det er de unge stemmer, der mangler, fordi fremtiden er deres.   

Friskolerne, efterskolerne og højskolerne startede Frirummet for at få en bedre debatkultur. Det var tydeligt, at der var behov for et anderledes debatformat. Et debatformat, der tager samtalen væk konfliktunderholdningens fokus på at udråbe en vinder og en taber og derhen, hvor vi bliver klogere. Frirummet har siden 2016 bidraget til at styrke den demokratiske samtale og med at involvere børn og unges engagement i debatten. 

Frirummet blev etableret med støtte fra Trygfonden.

Frirumsdebatten

Frirumsdebatten blev udviklet i samarbejde med forskere, journalister og de frie skoler. Formålet med Frirumsdebatten er at tydeliggøre konflikten og samtidig give plads til refleksion, nuancer og løsninger. Debatformatet var Frirummets første konkrete projekt. Debatformatet består af de tre runder; Fonter, Refleksionr og Initiativ. 

Mere om Frirumsdebatten 

Debatpiloterne

Debatpiloten er den person, der leder Frirumsdebatten. Frirummet har sat et to-dages kursus sammen til uddannelse af debatpiloter. Siden 2016 har vi uddannet over 200 debatpiloter. Debatpiloterne arrangerer Frirumsdebatter på eget initiativ og stiller ofte gerne op til debatter, som andre arrangerer. Frirummet hjælper også gerne med kontakten.  

Mere om Frirummets debatpiloter

Børn og unge

Frirummet har et særligt fokus på at styrke den demokratiske deltagelse hos børn og unge. Siden Frirummets start har vi inddraget børn og unge i alle vores projekter. Vi nedsætter for eksempel et ungepanel i forbindelse med Folkets Journalistpris. Vi samler og videregiver også inspiration om, hvad der kan inspirere børn og unges deltagelse.

Mere om Børn, unge og demokrati 

Folkets Journalistpris

Medier spiller en særlig demokratisk rolle i forhold til at skabe tillid og fællesskaber mellem forskellige befolkningsgrupper. For at skabe dialog om mediernes rolle i demokratiet, indstiftede Frirummet Folkets Journalistpris i 2021. Prisen blev uddelt for første gang på Grundlovsdag i 2022. Folkets Journalistpris er støttet af Trygfonden. 

Folkets Journalistpris 

Møder på Hal-vejen

Frirumsdebatten er siden blevet udvidet med andre samtale- og debatformater. I 2021, udviklede vi ung-til-ung-møderne "Møder på Hal-vejen." Møderne blev holdt op til kommunalvalget og motiverede unge med forskellige baggrunde til at debattere politiske spørgsmål. Møder på Hal-Vejen blev skabt med støtte fra Tuborgfondet. 

Møder på Hal-vejen

Politik & Poesi

Politik & Poesi er et arrangementsformat, der blev udviklet i samarbejde med Grundtvigs Forum i 2021 med støtte fra Samfonden. Arrangementerne tager udgangspunkt i kunsten og dermed skaber en mere værdibaseret og dybere politisk samtale. I 2021 og 2022 har forskellige arrangører afviklet Politik & Poesi - arrangementer. 

Mere om Politik & Poes

Materialeplatform

Frirummet har gennem tiden udviklet materialer til undervisning og workshops. Vi har gjort det hele tilgængeligt på vores materialeplatform. Her finder du podcasts, samtalekort, dialogøvelser og bogen om Friumsdebatten, Blev du klogere. Alle materialer kan hentes og bruges gratis.

Materialeplatform