Frirummets ungepanel

Frirummets ungepanel består af elever fra forskellige friskoler, efterskoler og højskoler.

Ungepanelet

Ungepanelet er en vigtig del af  Folkets Journalistpris. Ungepanelet er nemlig med til at kvalificere juryen beslutning om, hvem der skal vinde prise. Ungepanelet mødes på Ungdomsøen ud for København den 18. og 19. april. I løbet af et intensivt døgn arbejder de unge med de fem journalistiske produktioner, der er nomineret til Folkets Journalistpris. Her diskuterer de unge, hvordan de nominerede lever op til prisens kriterier. Ungepanelet slutter med at præsentere deres holdninger for de fem nominerede medier og for juryen, der tager ungepanelets betragtninger med i deres endelige beslutning. Frirummet arbejder for at give en stemme til unge og opfordrer unge til at give deres holdninger til kende. Derfor har vi etableret et ungepanel til Folkets Journalistpris. 

Ungepanelet 2023 kommer fra:

 • Bordings Friskole
 • Gudenådalen Friskole
 • Rønde Efterskole
 • Osted Efterskole
 • Ærø Efterskole
 • Hadsten Højskole
 • Askov Højskole

Ungepanelet mener, at... • god journalistik er meningsdannende, noget som bygger bro og noget som balancerer mellem at være aktuel og være konstruktiv

 • god journalistik giver et bredt perspektiv på verden. Det er vigtigt for den offentlige debat, så vi kan undgå store misforståelser

 • god journalistik er, når der bliver skabt et fællesskab, og når der er nuancer. Nuancer er vigtige, så journalistikken giver flere perspektiver på en sag

 • god journalistik gør indtryk på modtageren, så man bliver påvirket af det, man læser og kan tage det med sig og snakke videre om det

 • det er vigtigt, at man kan have tillid til det, man læser, og at man kan stole på det, der står

 • journalistikken skal være konstruktiv, så vi ved, hvad vi kan bruge det til. Der skal være en mening med det historien, så den ikke bare er sensationel

 • det er vigtigt, at journalister er bevidste om målgruppen, så de ved, hvordan de vil ramme unge med mediet fx ved at bruge forskellige platforme. Vi tænker på, om vi kan se os selv i det her, om det er rart at gå til, er der en app, eller er der videoer, er det let læseligt. Podcast er godt, for det er ikke altid, man har tid til at læse en hel artikel

 • god journalistik skaber et fællesskab. Fællesskab er vigtigt, for hvis man ikke føler sig inkluderet i det, man skal læse, hvorfor skulle man så læse det?

 • god journalistik giver nye informationer, hvad er pointen med at læse, hvis vi ikke får ny viden om det, vi er nysgerrige på.