Debatformatet

Frirumsdebatten er en demokratisk debat med andre spilleregler end traditionelle debatter. Frirumsdebatten får uenigheden frem og skaber samtidig den plads, tillid og tryghed, der skal til, for at debattørerne kan håndtere deres uenighed med respekt for hinanden og for sagen. Meningen er ikke, at de skal blive enige. Meningen er, at vi alle skal blive klogere.

Frirumsdebatten ledes af en uddannet debatpilot, der forbereder og styrer debatten. Debattørerne skal have en god forståelse for spillereglerne, inden Frirumsdebatten starter. 

Frirumsdebattens tre runder 

  • Fronter
  • Refleksioner
  • Initiativ

Læs mere om Frirumsdebatten i menuerne nedenfor. 

Optakt til Frirumsdebatten 

Frirumsdebatten er en debat, hvor to debattører diskuterer et spørgsmål. Spørgsmålet skal formuleres sådan, at det indeholder en stærk front. Det kan være et ja/nej spørgsmål, eller et spørgsmål om, hvem der har ansvaret. Det er vigtigt, at de to debattører er meget uenige og kan indtage forskellige fronter:

Skal Danmark deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?

Skal pensionsalderen sættes ned? 

Har regeringen eller oppositionen ansvaret for manglen på arbejdskraft?

Fronter

Debatpiloten tydeliggør, hvor de to debattørerne er uenige. Konflikten trækkes op, og det er synligt for alle, hvor debattørernes holdninger er forskellige, og hvorfor debattørerne er uenige. Selvom uenigheden træder tydeligt frem, får debattørerne ikke lov til at skyde modpartens argumenter ned og angribe den andens standpunkter. Debatpiloten sørger for, at debatten forbliver en samtale  med respekt for forskelligheden. 

Refleksioner

Formålet med refleksionsrunden er, at få debattørerne til at udfolde emnets nuancer og kompleksitet. Debatpiloten undersøger, hvor debattørerne er i tvivl om deres egen argumentation. De bliver også bedt om at svare på, hvilke af modpartens argumenter, der er stærkest og hvorfor. De skal ikke være enige i argumentet, men de skal uddybe, hvad der gør argumentet stærkt. Debattørerne bliver således sporet bedre ind på de løsningsforslag, der kan imødekomme emnets dilemmaer og problemstillinger. 

Personligt spørgsmål

Refleksionsrunden indledes med et personligt spørgsmål til hver debattør. Spørgsmålet kan have noget med emnet at gøre, men det behøver det ikke. Det personlige spørgsmål peger tilbage til personens barndom eller ungdom, og giver debattøren mulighed for at trække en forbindelse til sine nuværende værdiger. Det kan fx være: 


Hvordan håndterede I uenighed i dit barndomshjem?

Hvornår oplevede du ulighed i verden første gang?

Initiativ

Deltagere og debattører har nu fået en ny forståelse for, hvorfor vi er uenige og dermed et godt grundlag for at komme med forslag til løsninger. Deltagerne bliver bedt om at bidrage med konkrete handlingsforslag.

Vælg en person, der skriver forslagene ned og aftal, om I skal nedsætte et arbejdsudvalg, eller hvordan I kommer videre.  

Frirumsdebatten - en anderledes debatform

Frirumsdebatten er en samtale mellem to debattører, der er uenige om et emne. 
Frirumsdebatten giver plads til refleksion, tvivl og anerkendelse, og gør deltagere klogere på baggrunden for de forskellige standpunkter. 
Frirumsdebatten peger fremad og finder initiativer til løsninger.