Frirummets Fællesdag - børn unge og deltagelse

Den 24. oktober inviterer Frirummet til Frirummets fællesdag.

Frirummet arbejder for at forbedre den offentlige samtale og for at styrke børn og unges demokratiske deltagelse. Frirummet inviterer derfor skole- og uddannelsesfolk, politikere og andre med interesse i feltet til en dag med inspiration, ny viden og nye redskaber til at engagere børn og unge i demokratiet.

Frirummets Fællesdag foregår mandag den 24. oktober på Vartov i København.
Vi begynder det faglige program. 9.30 og slutter kl. 15.30.
Kaffe og brød fra kl. 09.00

Dagen veksler mellem faglige oplæg og workshops med praktiske øvelser under temaet ”Unge, demokrati og deltagelse”.
Formålet er at give ny inspiration og ny indsigt, der styrker vores fælles indsats for at engagere unge i demokratiet.

Tilmeld dig Frirummets Fællesdag her
Vi har et begrænset antal pladser, så vent ikke for længe. Der er tilmeldingsfrist den 7. oktober.

Frirummet er et fællesinitiativ mellem friskolerne, efterskolerne og højskolerne. Frirummet arbejder på forskellige måder for at engagere unge i demokratiet og for at styrke den offentlige samtale.
Læs mere om Frirummet her