Frirummets bog om demokratisk deltagelse

Hvordan inspirerer vi børn og unge til at deltage og tage ansvar for det fælles?

Om bogen

Demokrati er en livsform, som hver generation skal udvikle og vedligeholde. Mange skoler ønsker at inspirere unge til at engagere sig, indgå i fællesskaber og til at tage ansvar for det fælles. Men hvordan gør man bedst det i en hverdag, der også skal i balancere undervisningsplaner og politisk formulerede krav. Det giver Frirummet et bud på i vores bog om børn og unges demokratiske deltagelse. 

Formålet med bogen er at inspirere lærere og andre, der ønsker at styrke det pædagogiske arbejde med børn og undes demokratiske deltagelse.

Bogen giver indsigter i, hvordan demokratiet kan styrkes i skolen. Vi har besøgt friskoler, efterskoler og højskoler, talt med lærere og observeret, hvordan undervisningen og skoleformen i sig selv inspirerer eleverne til engagement. Bogen indeholder ny viden, beretninger fra hverdagen og konkrete øvelser, der kan bruges i undervisningen.

Bogen udkommer i april 2023

Hent og brug øvelserne her