Bog: Mod Fællesskab - Børn og unges veje til demokratisk deltagelse

Hvordan inspirerer vi børn og unge til at deltage og tage ansvar for det fælles? Frirummets bog "Mod Fællesskab - Børn og unges veje til demokratisk deltagelse" giver inspiration til arbejdet med børn unge og demokrati.

Bogen er illustreret af Rasmus Meisler.

Om bogen

Demokrati bygger på og drives af fællesskab. Fællesskab kræver deltagelse, og deltagelse kræver mod – til at sige sin mening, lade sig føre med strømmen eller træde nye stier. Hver generation må tage ansvar for at vedligeholde og udvikle vores samfunds fællesskaber. Ikke ved at repetere viden om og simulere medejerskab og inddragelse, men ved at gøre sig erfaringer med det – i alle livets sammenhænge.

Frirummets bog er til dig, der underviser børn og unge, leder en skole, er en del af uddannelsessektoren, civilsamfundet eller af andre årsager er nysgerrig på demokratisk deltagelse og dannelse hos børn og unge. Med bogen giver friskolerne, efterskolerne og højskolerne for første gang et samlet billede af, hvordan arbejdet med demokratisk deltagelse og dannelse kan tage sig ud hos de frie skoler.

Bogen  indeholder teori, eksisterende viden, fortællinger fra ledere, lærere og elever samt praktiske øvelser, der kan bruges i det pædagogiske arbejde med børn og unges mod til at deltage i skolens, lokalsamfundets eller offentlighedens fællesskaber og samtaler.

Bogen kan både bruges i undervisningen af og i arbejdet med børn og unge samt som et oplæg til en videre samtale om, hvordan vi som samfund kan styrke arbejdet med demokratisk dannelse, der finder sted i en skole- og uddannelseskontekst.

Køb bogen hos Forlaget Højskolerne