fbpx

Nyheder

Frirummet er medudgiver af bogen Den der råber lyver skrevet af journalist og chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard.

 

Hvorfor er Frirummet medudgiver?

Bogen handler om journalistikkens kamp mod løgne og misinformation. En kamp journalistikken ifølge bogen ikke kan vinde alene. Den har brug for hjælp fra alle, der insisterer på at leve i et samfund, hvor vi kan stole på hinanden.

Frirummet er et fælles initiativ, der vil udfordre de traditionelle debatformater og eksperimentere med en ny måde at styre og facilitere debat på.

Den politiske debat bliver som oftest styret af en kritisk journalist i rollen som demokratisk vagthund, der har til opgave at se politikerne efter i sømmene og afsløre deres ikke-svar. Succeskriteriet for debatten synes at være højt drama og konfliktunderholdning, samt debattører, der bliver sat til vægs og får afsløret deres modstridende argumenter.

Frirummet vil noget andet. En ny debat og en anderledes måde at tale sammen om politiske og demokratiske dilemmaer. Frirummet er et alternativ til den debat, vi kender. En ny debat som vil skabe rum for både uenighed, åbenhed, tvivl, refleksion og initiativ. I en Frirumsdebat er journalisten byttet ud med en Debatpilot fra den frie skoleverden. For måske har styringen af den offentlige debat brug for nogen med andre perspektiver og måder at forstå verden på.

”Ét svar er at veje vores medier og journalister på samme vægt, som vi vejer vores skoler og lærere på. Vores forventninger til en kompetent lærer er, at han er passioneret optaget af sit fag og så engageret i det, at han er i stand til at smitte os med sin viden og interesse for det stykke af verden, han ved noget om… Hos en god lærer oplever man en kærlighed til stoffet. De bedste journalister kan det samme.” – Lea Korsgaard

Det kan måske synes let at forholde sig kritisk til de traditionelle debatrammer og journalisternes debatstyring, når man står ude fra og kigger ind.

Derfor er Frirummet blevet medudgiver af bogen Den der råber lyver.
Bogen er en skarp analyse af den moderne journalistiks udvikling og de udfordringer, den står overfor. Bogen er både en ud- og opfordring til journalister, men også til alle os andre, mediebrugere, informationsslugere og medborgere, om at tage aktivt stilling til den måde vores offentlige debat udfolder sig på, og hvordan vi selv er medansvarlige for den gode demokratiske samtale.

"Vi vil genskabe den demokratiske samtale"

Den demokratiske samtale skal løftes og genskabes. De tre formænd fra de frie skoleformer, efterskolerne, friskolerne og folkehøjskolerne fortæller i dette interview om Frirummet, og hvorfor de er gået sammen om at lave projektet. De reflekterer blandt andet over de frie skolers ansvar for at bidrage til den gode demokratiske samtale, og hvorfor de mener, der er et behov for at skabe en bedre offentlig debat. Et stærkt interview med tre stærke formænd, der er gået sammen om at finde løsninger og handle.

Første Debatpiloter er uddannet

Onsdag den 7. december fik Danmark sine første Debatpiloter. Piloterne kommer fra 11 forskellige høj-, fri- og efterskoler på Sjælland, og de er nu klar til at initiere og facilitere Frirumsdebatter i det nye år. Vi glæder os meget til at følge debatterne og blive klogere.