fbpx

Materialer til undervisere

På denne side finder du Frirummets undervisningsmaterialer.

Frirummets undervisningsmaterialer sigter mod at forbedre børn og unges forudsætninger for at deltage i offentlig samtale. Det pædagogiske udgangspunkt er, at vi bliver klogere af uenighed, hvis der samtidigt er mulighed for at tvivle, reflektere og tage initiativ sammen

Fri Forundring

En podcastserie med refleksions- og arbejdsspørgsmål 

I podcastserien Fri Forundring samtaler Frirummet med folkevalgte om temaer som tvivl, håb, frihed, fællesskab og uenighed. Samtalerne åbner for både eksistentielle spørgsmål og perspektiver, men også mere konkrete politiske overvejelser, analyser og erfaringer. Du kan inddrage podcasten og  refleksions- og arbejdsspørgsmålene i holdundervisningen, til samlinger eller som et ugentligt tema på skolen.

 

Frirumsøvelser

Vil du arbejde med demokrati, deltagelse og debat i klassen?

Frirummet har udviklet tre Frirumsøvelser, som kan bruges til at bringe unges perspektiver, holdninger og uenigheder i spil. Materialet bidrager til at tage hul på en snak om, hvorfor der skal være plads til uenighed, og hvorfor er det vigtigt at sige sin mening og lytte til andres. Øvelserne sigter mod, at gøre det trygt for eleverne at sige deres meninger højt og samtidig give dem mulighed for at forholde sig nysgerrigt og åbent til andres perspektiver.