Kalender

Herunder kan du finde aktuelle, offentlige frirumsdebatter.

8. oktober 2018

Frirummets Fællesdag

Mandag d. 8. oktober kl. 9.00-17, Kosmopol
“Hvad vil vi med vores fællesdemokrati?” er temaet for den første udgave af Frirummets Fællesdag. Dagen byder på en god blanding af repræsentanter fra Christiansborg, redaktionslokalerne og folkeoplysningsforeningerne med ønske om en bred og reflekteret debat, hvor demokratisk dannelse er hjørnestenen. Se programmet her. Der er få pladser tilbage – tilmelding sker på tilmelding@frirummet.org

Kosmopol Konferencecenter, Fiolstræde 44, 1171 København

24. oktober 2018

Frirumsdebatten på Dansk Folkeoplysnings Samråds medlemsmøde

Onsdag d. 24. oktober kl. 15.30-17.30,
Frirumsdebat: Skal vi arbejde mindre? Filosof og forfatter til bogen Pseudoarbejde Anders Fogh Jensen og Berlingskes ansvarshavende redaktør Tom Jensen diskuterer på Dansk Folkeoplysnings Samråds Medlemsmøde om vi skal arbejde mindre. Og hvis vi skal, hvad skal vi så bruge vores ”fritid” til? Hvis det at stå op om morgenen og gå på arbejde giver vores liv mening, er det så ikke lige meget om en del af arbejdet er pseudoarbejde?

KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

21. - 22. november 2018

Debatpilotuddannelse #9

Onsdag den 21. – torsdag den. 22. november 
Skal du være debatpilot? Det næste uddannelsesseminar er planlagt som et internatophold med overnatning og forplejning på Brandbjerg Højskole. På uddannelsen undervises der bl.a. i spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt, at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt, samt en masse inspiration og idéer til, hvordan man kan involvere skolen i lokale partnerskaber.

Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling