fbpx

Debatpilotuddannelsen

Frirummet er et fællesinitiativ mellem efterskoler, friskoler og højskoler, der med støtte fra Trygfonden er gået sammen om at lave et initiativ, som skal bidrage til at genfinde den demokratiske samtale og udfordre de traditionelle måder, vi debatterer på.

Vores debatkultur er blevet en råbekultur – alle i munden på hinanden. Politikerne hjælper os ikke til at træffe gode beslutninger, når de hverken lytter til borgerne eller hinanden, og når de taler uden om kritiske spørgsmål. Og som folk bliver vi mere og mere splittede, når vi, i stedet for at debattere med hinanden, kaster vrede gloser og hadefulde udsagn efter dem, vi er uenige med.

Når man træder ind i Frirummet, træder man ind i et debatformat, der definerer, hvordan debatten skal foregå. Det kalder vi en Frirumsdebat. Debatten består af tre runder med to debattører. I den første runde trækkes fronterne op, så vi tydeligt kan se, hvori konflikten består, og hvad der er uenighed om. I den anden runde skal der reflekteres, tvivles og lyttes, og så skal debattørerne desuden forsøge at finde ud af, hvad de har tilfælles. I tredje runde skal både debattører og deltagere i fællesskab forsøge at finde frem til initiativer og løsninger, store som små, der kan bringe os videre.

Til at styre debattens gang skal der være det, vi kalder en debatpilot. Han eller hun kan være lærer, forstander/leder eller bestyrelsesmedlem fra den frie skoleverden.

Din skole har mulighed for at få uddannet en eller flere debatpiloter (vederlagsfrit), som over 2 dage vil blive undervist i spørgeteknikker, personlig autoritet, kunsten at afbryde respektfuldt, at skærpe præmisser både mundtligt og skriftligt, samt få en masse inspiration og idéer til, hvordan man kan involvere skolen i lokale partnerskaber.

Du kan læse mere om Frirummet og Debatpilotuddannelsen her: www.frirummet.org

Hvis du også mener, at den offentlige debat og demokratiske samtale har brug for at blive genovervejet, så håber vi, at du vil støtte projektet Frirummet og være med til at bidrage til en bedre debatkultur.

De frie skoler tager nu det første spadestik og arrangerer Frirumsdebatter over hele landet. Vi håber, I vil være med til at grave videre i den demokratiske spirende muld.