fbpx

Et pædagogisk initiativ

Frirummet er en vision om at forbedre den offentlige samtale og øge børn og unges demokratiske virkelyst. En undersøgelsefra 2016 viser, at selvom børn og unge i Danmark er verdensmestre i viden om demokratiet, er deres demokratiske engagement faretruende lavt. Over halvdelen af unge svarer i en anden undersøgelse2, at de ikke har lyst til at deltage i politiske debatter pga. tonen i debatten. I Frirummet vil vi stå sammen med børn og unge om at genskabe en demokratisk samtale, som man bliver klogere af. Der er brug for at styrke den demokratiske virkelyst, så alle føler sig som deltagere i samfundet.

De frie skoler har i kraft af deres tradition og frihed et særligt potentiale for at arbejde demokratisk og dermed styrke børn og unges deltagelse i den demokratiske samtale. I 2019 samler Frirummet derfor en række friskoler, efterskoler og højskoler i et netværk, som sammen vil arbejde og eksperimentere med, hvordan man som fri skole kan arbejde med debat og demokratisk virkelyst. Netværket vil fokusere på demokratiske initiativer i forhold til både undervisning, elevdemokrati og skolens engagement i lokalsamfundet.

I Frirummet tror vi på, at uenighed kan gøre os klogere, hvis der samtidigt er plads til at tvivle, lytte og reflektere. Tvivlen er eksistentiel, og den står centralt i vores pædagogiske projekt. Det samme gør initiativ og handling. Følelsen af, at man som barn og ung spiller en rolle i demokratiet, opstår ikke, bare fordi vi ved en masse om demokrati. Medborgerskab kræver engagement og ansvar, og derfor tager Frirummets pædagogiske projekt udgangspunkt i handling.

Frirummet har nedsat en referencegruppe af forskere og eksperter på området, som vil følge projektet løbende. Gruppen vil bidrage med aktuel viden om de frie skolers pædagogik og demokratisk dannelse. Referencegruppen består af:

 • Lene Tanggaard (AAU)
 • Jonas Lieberkind (DPU)
 • Christian Hougaard-Jakobsen (Midtsjællands Efterskole)
 • Marieke Brinck (Den frie Lærerskole)
 • Maria Bruselius-Jensen (CeFU)
 • Merete Wiberg (AU)
 • Thomas Visby (Vester Skerninge Friskole)
 • Simon Finnerup (Den frie Lærerskole)
 • Leo Komischke-Konnerup (UC Syd)
 • Camilla Mehlsen (KU)
 • Jonas Møller (Roskilde Festival Højskole)
 • Ulla Højmark Jensen (Professionshøjskolen Absalon)
 • Thomas Illum Hansen (UCL)
 • Jonas Lysgaard (DPU)

Kilde:
(1) International Civic and Citizenship Education Study (2016). Fra rapporten “ICCS 2016: Udvalgte hovedresultater”, Aarhus Universitet 2017
(2) DUF, 2018 sociale medier

Kontakt

Caroline Mathilde Qvarfot

Caroline Mathilde Qvarfot

Projektansvarlig

Tlf. 2829 4325
caroline@frirummet.org

Levitra Professional voici Levitra avec dapoxétine