Et pædagogisk initiativ

Frirummets formål er at styrke den offentlige debat og øge befolkningens tillid til demokratiet. Her spiller vores børn og unge en afgørende rolle. En undersøgelsefra 2016 viser, at den grundlæggende tillid til og tro på, at demokratiet er den bedste – eller i hvert fald mindst ringe – styreform ikke har samme umiddelbare opbakning blandt danske unge som tidligere. Der er brug for at styrke det demokratiske engagement, så alle føler sig som deltagere i samfundet, og så børn og unge føler sig trygge ved vores demokratiske styreform.

De frie skoler har i kraft af deres tradition og frihed et særligt potentiale for at arbejde demokratisk og dermed styrke børn og unges følelse af medborgerskab. I 2019 samler Frirummet derfor en række friskoler, efterskoler og højskoler i et netværk, som sammen vil arbejde og eksperimentere med, hvordan man som fri skole kan arbejde med medborgersskab. Netværket vil fokusere på demokratiske initiativer i forhold til både undervisning, elevdemokrati og skolens engagement i lokalsamfundet.

I Frirummet tror vi på, at uenighed kan gøre os klogere, hvis der samtidigt er plads til at tvivle, lytte og reflektere. Tvivlen er eksistentiel og den står centralt i vores pædagogiske projekt. Det samme gør initiativ og handling. Følelsen af medborgerskab opstår ikke, bare fordi vi ved en masse om demokrati. Medborgerskab kræver engagement og ansvar, og derfor tager Frirummets pædagogiske projekt udgangspunkt i det demokratiske initiativ.

Frirummet har nedsat en referencegruppe af forskere og eksperter på området, som vil følge projektet løbende. Gruppen vil bidrage med aktuel viden om de frie skolers pædagogik og demokratisk dannelse. 

 

Kilde:

(1) International Civic and Citizenship Education Study (2016). Fra rapporten “ICCS 2016: Udvalgte hovedresultater”, Aarhus Universitet 2017

Kontakt

Caroline Mathilde Qvarfot

Caroline Mathilde Qvarfot

Projektansvarlig

Tlf. 2829 4325
caroline@frirummet.org